Biografie

Adrie Arendsman (Enschede 1941) volgde een opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunst AKI te Enschede en studeerde af in de disciplines: schilderen, grafiek en ruimtelijke vormgeving. Zij hanteert in haar werk een grote verscheidenheid aan vormen en technieken. Dat verleent haar een grote souplesse in het aanvaarden en uitwerken van opdrachten. In de kleinere formaten van haar werken overheerst de intimiteit en de poëtische gedachte. De grotere werken hebben zowel glas als brons als drager en zijn veel monumentaler met een kenmerkende gelaagdheid en diepte.

over-adrie-biografie-zelfportret-september-2006

Al haar werken lijken “jeugd” en “zelfportret” als thema te hebben. De verwondering staat centraal. Dat blijkt uit haar interesse voor reizen, muziek, toneel en moderne literatuur. Altijd op zoek naar het wezen van zichzelf en de wereld om haar heen. Steeds opnieuw en op eigen wijze uitdrukking geven aan haar belevingswereld in kleur en vorm.

Deze schilderijen en keramiek-objecten zouden “zelfportret” als thema kunnen hebben. Kunnen hebben, omdat er natuurlijk meerdere ideeën aan ten grondslag liggen die de kijker zelf in het werk kan ontdekken. Jeugd heeft te maken met spel, met opgroeien en volwassen worden. Het zelfportret gaat over beschouwen en evalueren en ook over relativeren; relativeren over hoe je mens wordt of over hoe men kunstenaar wordt. Zo maakt zij de toeschouwer deelgenoot van haar zoektocht en is bereid en in staat ons de binnenkant van haarzelf als kunstenaar en als mens te laten zien.